Krijuesi yne,Allahu i lartesuar na njofton ne Kuran se Islamin e solli si privilegj dhe mundesi per nje jete me te mire,per te gjithe njerezimin.

Ai,i lartesuari,gjithashtu na keshilloi te meditojme rreth ajeteve te Tij dhe fakteve te madherise se Tij, por dhe se besimi eshte dhurate nga Zoti.

Allahu lartesuar nuk tha ; O ti ,njeri, por;''O ju njerez, juve ju erdhi nga Zoti juaj,keshilla,Kurani...

Vetem miresise se Allahut le t'i gezohen...,etj.

Por gjithashtu,na njoftoi se njeriu duhet te zgjedhe me deshiren dhe vullnetin e tij, dhe se pergjegjesia eshte para Zotit te vet. 

Dhe , familja Kineze, qe feston iftarin,ne permbyllje te nje dite agjerimi ne muajin e begate Ramazan, Muaj i shpalljes hyjnore,Kuranit,eshte deshmi e Universalitetit te fese se persosur Islame, si ndergjegjesim per njohjen e Krijuesit, per madherimin e Tij, per zbukurimin e jetes me ibadete ndaj Allahut,Zotitt te vet, dhe si pergjegjesi per diten e gjykimit,kur te llogaritet nga Sundimtari i gjithesise.